Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2006-06-12

"Little Britain Cymraeg"

Dwi'n gwybod ei fod yn hen, ond o'r diwedd dwi wedi dod o hyd i'r blog y clywais sôn amdano beth amser yn ôl. Blog sy wedi mentro dychanu Dogfael! Da iawn Dwyn mae angen gwneud hynny o gofio'r holl ddoethinebu difudd dwi'n ei wneud. Pam fy mod i meddwl fod neb am glywed beth yw fy marn ar ddim byd, dwi ddim yn gwybod. Cofiwch taw therapi i fi yw hyn ac nid dim byd arall. Diolch i chi i gyd am fy helpu i oresgyn fy ngwendidau. Ond yn anffodus mae dychanu rhywun yn ffordd ychwanegol o fasajo ego rhywun, felly yn y pendraw fe wnaiff dim lles i mi o gwbwl.

Blog Dwyn.

Tagiau Technorati: | .