Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2006-01-11

Calan ym Mryste - Diwrnod 3 (3)

Ar yr M49Roedd teithio'n ôl ar y traffyrdd i Gymru yn brofiad rhyfedd ddydd Calan. Roedd popeth yn dawel, bron dim traffig o gwbl. Wrth deithio ar yr M49 roedd hi fel petai'r triffidiau wedi llwyddo i oresgyn y wlad a dwyn eu ceir nhw i gyd. Un filltir ar ôl y llall o ddychmygu fy mod yn Romania o dan Ceauşescu a ni oedd yr unig yrrwyr oedd wedi cael hawl i fod ar draffodd bersonol yr arlywydd. Gwnaeth hynny bara tan Ail Bont Hafren ac chwedyn roedden ni adre'n ôl yng Nghymru fach.

Gwasnaethau MagwyrRoedd cloc bwyta y tri ohonon ni ar chwâl; oherwydd nad oeddwn wedi cael brecwast roeddwn i am ginio, ond roedd pawb arall yn iawn. Fe gefais hwyl ar RO i alw yng ngwasanaethau Magwyr am fod eisiau petrol arno, ac fe roes gyfle imi gael cinio yr un pryd. Mae gwasanaethau Magwyr yn rhai trawiadol yn fy marn i, yn arbennig am fod na fwa seremonïol ar y ffordd i mewn iddyn nhw. Mae'n amlwg fod y lle wedi dod o dan ddylanwad un ai'r Ard de triomphe ym Mharis neu ddylanwad egostig y dwyrain pell. Beth sydd yn hyfryd yw'r cyfarchiad Cymraeg "Croeso i Magwyr". Roedd yr arwyddion Cymraeg ar y draffodd yn agoriad llygad yn enwedig yr un yn dymuno "Blwyddyn newydd dda" i holl yrrwyr yr M4. Nid ni oedd yr unig siaradwyr Cymraeg yng ngwasanaethau Magwyr y diwrnod hwnnw. Ar ford gerllaw fe sylwais ar gyn-gyfarwyddwr addysg Sir Gaerfyrddin oedd yn rhan o'r cythrwfl ynglŷn ag apwyntio rhwyun nad oedd yn medru'r Gymraeg i'r swydd honno.

Wedi cinio fe aethon ni yn ôl ar yr M4, ond ddim am hir oherwydd yng Nghasnewydd dyma ni'n troi i'r gogledd a dringo'r cymoedd trwy Gwm-brân at Bont-y-pŵl ac i fyny trwy Abersychan hyd at Blaenafon ac ymlaen i Bryn-mawr. Mae'r dirwedd o gwmpas yr ardal hon yn drawiadol iawn ac mae cymaint o bethau i'w gweld yma fel eu bod yn haeddu trip ynddynt eu hunain. Ond gwibio heibio yr oeddem ni heddiw. O Fryn-mawr dyma ddisgyn ar ein pennau i lawr Cwm Clydach tuag at Gilwern, Crucywel a gweddill y daith yn ôl i Aberystwyth.

Ar yr A4007

Yr holl luniau o'r daith yn ôl o Fryste.

Tagiau Technorati: | .