Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2006-01-06

Calan ym Mryste - Diwrnod 2 (7)

Wills Memorial Building, BrysteErbyn roeddwn i angen cinio, ac felly dyma geisio dod o hyd i Dr HW ac IJ. Roedd y ddau wedi dringo Park Street ac yn awgrymu ein bod yn cael cinio ym mwyty Browns. Ar dop Park Street saif y Wills Memorial Building a'r tŵr sy'n rhan ohono. Dyma un o adeiladau mwyaf trawiadol Prifysgol Bryste a'r ddinas ac fe dalwyd amdano gan nawdd teulu Wills, W.D. & H.O Wills, a wnaeth ffortiwn mewn tybaco! Bu teulu Wills yn hael iawn i'r brifysgol. Erbyn heddiw mae gan Fryste ychydig o broblem; er bod pawb yn ddigon hapus i dderbyn arian, nid yw cyfiawnhau a dathlu arian sy'n wedi dod o gaethwasiaeth a thybaco yr un mor hawdd i'w wneud ag yr oedd yn y gorffennol.

Tagiau Technorati: | .