Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-12-20

Codi'n fore

Coeden Nadolig, Stiwdio BBC Cymru, AberystwythDwi ddim yn gwybod pam dwi'n addo gwneud pethau weithiau achos mae eu gwneud nhw yn medru bod yn drafferth! Er enghraifft, y bore 'ma roeddwn i wedi addo, neu'n hytrach wedi fy nghytundebu i gyfrannu 'Dweud fy nweud' i'r Post cyntaf ar Radio Cymru. Roedd hynny'n meddwl codi am 5.30am er mwyn cyrraedd stiwdios y BBC ar gampws y Brifysgol erbyn rhyw 7.00am. Dwi'n eithaf mwynhau'r syniad o wneud y peth, ond pan mae'n dod i ysgrifennu'r pwt go iawn, mynd i'r stiwdio go iawn, mae'n medru weithiau ymddangos fel gwaith caled iawn. Dwi'n credu iddi fynd yn iawn ac roeddwn i yn y gwaith erbyn 7.35am o'r herwydd!

Tagiau Technorati: | .