Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-12-20

Beth sydd y tu ôl i'r llenni?

Le vignoble, AberystwythMae bwyty Le vignoble yn Aberystwyth wedi agor ers sawl wythnos bellach, ond dwi'n ofni nad ydw i wedi cael cyfle eto i fwynhau ei gynnyrch. Dwi ddim yn siŵr pryd y bydd y cyfle hynny'n codi chwaith gan fod y Nadolig bron wedi cyrraedd a chwedyn fe fydd yr arian yn mynd yn fwy prin ar gyfer gwneud rhywbeth neis fel 'na am fis neu ddau. Yn rhfyedd wrth gerdded heibio dwi'n cael fy nhynnu a fy nghythruddo gan y lle yr un pryd. Dwi'n siŵr ei fod yn lle dymunol oddi fewn a bod yn bwyd yn dda - wel, mae e yn eiddo i'r un dyn ag sydd yn berchen ar yr Orendy, ac mae safonau'r lle hynny'n weddol uchel. Mae cymaint dwi wedi llwyddo i'w weld drwy'r llenni hefyd wedi edrych yn iawn. Ond mae'r fwydlen yn ymddangos yn ffyslyd braidd, er ei bod yn newid yn achlysurol. Sylwais fod y fwydlen ddoe ychydig yn wahanol i'r rhai cynt, ac yn ychydig yn llai ffyslyd; felly bydd yn rhaid imi ddisgwyl am fy nghyfle pan fydd y fwydlen ar ei mwyaf deniadol yno i alw heibio am bryd.

Bwydlen Le vignoble 2005-12-19.

Tagiau Technorati: .