Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-11-30

Dawnsio polyn yn Aberystwyth a Chaerdydd

Dwi'n teimlo Henaint yn rhoi ei freichiau o'm cwmpas ac yn fy nhynnu at ei frest, a dyw hynny'n poeni dim arna i bellach. Mae'n gwneud imi deimlo'n ddiogel, yn fy nghadw saff a gwneud yn siŵr nad ydw i syrthio i blith cwmni 'drwg' Clwb Yoko yn Aberystwyth. Gyda dyfodiad yfed 24-awr, ond sydd ddim cweit yn 24-awr yn Aberystwyth, mae'n debyg bod dau sefydliad yn y dref wedi cael trwydded fydd yn caniatáu porcyndod a dawnsio polyn a chôl ynddynt. Clwb Yoko yw un o'r llefydd hynny, a Gwesty'r Marine yw'r llall - lle mae bwrgeriaid parchus gogledd Ceredigion yn dewis bwyta eu cinawau Sul. Gobeithio yn fawr iawn na fydd gwrthdaro yno! Na, yn wahanol i Clwb Yoko, dwi ddim yn credu y bydd afledneisrwydd yn cael cymryd lle cinio Sul yn y Marine, heblaw wrth gwrs ei fod yn talu'n well.

Daeth hyn i gyd i'r golwg yn dilyn rhaglen ar S4C yn y gyfres Y byd ar bedwar. Fel arfer gyda'r Byd ar bedwar roedd digon o stori gyda nhw ar gyfer pwt saith munud, ond fe gafodd ei estyn i lenwi hanner awr. Ac roedd popeth yn edrych yn ddigon diniwed am lawer iawn o'r rhaglen. Myfyrwraig ddi-Gymraeg yn dawnsio polyn yn Aberystwyth, ond yng Nghaerydd roedd y ddawnswraig bolyn yn siarad Cymraeg - mae'r drifft iaith i Gaerdydd hyd yn oed yn digwydd ym myd diwydiant rhyw ac adloniant oedolion fel gyda dysgu. Yna fe welson ni Aelod Cynulliad Ceredigion a grŵp o fyfyrwyr yn edrych yn ddifrifol ac yn gresynu at y datblygiadau hyn yn Aberystwyth.

Yna'n sydyn dyma ychydig bach o sbort yn Clwb Yoko yn troi yn Amsterdam gochlyd iawn. Yn ogystal â dawsio polyn, roedd merched Clwb Yoko yn fodlon dawnsio'n borcyn mewn pabell fechan ar gyfer un dyn yn unig am £25 os deallais i'n iawn. Roeddwn i wedi cael cymaint o sioc fod y fath hyn o beth yn digwydd yn fy nghymuned i fel nad oeddwn i wedi clywed yn iawn beth oedd y pris. Ond o weld hyn doedd wynebau difrifiol AC Ceredigion a'r myfyrwyr ddim yn ymddangos cweit mor 'sur' bellach. Roedd "Lisalee" yn mynnu nad oedd hi'n cael ei hecsploetio. Ac mewn un ffordd o siarad doedd hi ddim, ond o'i gweld hi'n mynd i mewn i'r bŵth i dynnu ei dillad am £25 i grwt ifanc meddw dwi'n ofni 'mod i'n gweld hynny'n dod yn weddol agos at ecsploetio. Ac os nad oedd yr holl beth yn 'frwnt' pam roedd dau Gymro amlwg wedi gofyn i'r Byd ar bedwar beidio â dangos ffilm ohonyn yng Nghlwb Yoko?

Tagiau Technorati: | .