Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-09-29

Lluniau mwyaf poblogaidd Flickr

Mae gen i gyfri flickr a bob nawr ac yn y man dwi'n bwrw golwg ar ba ffotograffau sydd wedi denu'r ymwelwyr. Mae'r pump uchaf dros yr wythnosau diwethaf wedi aros yn weddol debyg i'r hyn a fu dros yr wythnosau blaenorol.

Mae stonding Gwynedd Williams Books yn ffair lyfrau, Ysgol Penweddig yn dal i fod yno yn rhif 1.
Stondin Gwynedd Williams Books yn y ffair lyfrau, Ysgol Penweddig

A chapel Tabernacl, Aberaeron sy'n dal i fod yn yr ail safle.
Eglwys Bresbyteraidd Tabernacl, Aberaeron

Mae tai ger yr harbwr yn Aberaeron wedi llithro i fewn yn y trydydd safle.
Tai ger yr harbwr, Aberaeron

Dr HW sy'n dal yr unig bortread sy'n cyrraedd y brig.
Dr HW

A phwy nad yw'n mwyhnau edrych ar seld Dr HW yn safle 5?
Seld Dr HW

Tagiau Technorati: | .