Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-09-19

Bore braf yn yr haf

TLlJ a MLJ ar y soffaDwi heb orffen adrodd hanes y haf eto, er ei bod hi'n amlwg bellach fod yr hydref yn agosáu. Dros yr haf un o'r dyletswyddau mwyaf pleserus y cefais i oedd bod yn gwmni am y bore i blant fy nghymdogion. Roeddwn i'n edrych 'mlaen yn fawr i'r gwaith, ond yn ofidus a allwn ni ymdopi â'u bywiowgrwydd afieithus, a'u sŵn! Cefais fore wrth fy modd. Dwi ddim wedi gweld dau yn ymddwyn cystal. Roedden nhw wedi dod â thwr o DVDs gyda nhw i'w gwylio - yn y diwedd fe welson ni ddau, Porc peis bach a Spiderman. Roeddwn i'n gyfarwydd gyda Porc peis bach ac fe wnes i fwynhau ail-edrych ar y ffilm wreiddiol yn fawr. Ond dwi'n ofni fy mod i'n rhy hen bellach i fwynhau rhywbeth fel Spiderman. Diolch yn fawr am fore hyfryd! Bydd yn rhaid inni wneud yr un peth rywbryd eto.

Rhagor o luniau o'r bore.

Tagiau Technorati: .