Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-08-24

Yr Eisteddfod - Dydd Sul 2 (6)

Bontdolgadfan a llefydd eraill pellenig

BontdolgadfanRoedd teithio ar hyd yr holl ffyrdd bach wedi ein drysu yn llwyr. Felly pan gyrhaeddon ni Bontdlangadfan doedd yr un o'r ddau ohonom ni yn rhy siŵr i ba gyfeiriad y dylen ni fynd ar y ffordd fawr oedd yn mynd heibio i'r pentref. Fe gytuno ni i droi i'r chwith, gan gymryd hynny fel y de gan fod yr o'n blaenau - pwy fuasai'n meddwl y gallai'r y sgiliau a enillwyd ar un o gyrsiau'r Urdd pan oeddwn i'n ddeng mlwydd oed fod yn ddefnyddiol ryw ddydd?

Penffordd-lasYr arwydd nesaf inni ei weld oedd arwydd Penant. Doedd hynny ddim o unrhyw help i ni fell ymlaen รข ni yn y gobaith o weld ryw arwydd a fuasai'n rhoi mwy o gliw i ni lle'r oeddem ni. Yn y diwedd fe welson ni'r arwydd hwnnw, roeddem yn gwybod bellach ein bod ar y ffordd i Benffordd-las. Dyna'r allwedd wnaeth agor y drws inni, oherwydd yr oeddem yn gwybod bellach fod 'na ffordd adref trwy Ddylife a thros y mynyddoedd i Fachynlleth. Taith oedd yn haeddu'r diwrnod hyfryd o haf nad oedd heb eto ddod i ben.

Tagiau Technorati: | | .