Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-08-15

Yr Eisteddfod - Dydd Sadwrn 1 (1)

Cyrraedd Bangor

Car RO wedi'i bacio gyda'r holl iwtensiliaid ar gyfer yr wythnosMae'n rhyfedd sut mae cychwyn am yr Eisteddfod yn mynd yn fwy ac yn fwy anodd bob blwyddyn. Mae mwy a mwy o bethau i'w gnwued bob blwyddyn cyn cychwyn ac er mwyn medru mynd ar y ffordd. Eleni roedd yr holl iwtensiliaid i'w cludo i'r gogledd er mwyn pblogi ceginau Ffirddoedd. Wrth i'r bore fynd yn ei flaen roedd y twr yn tyfu'n sylweddol nes imi ddechrau ofni a fyddai'r cyfan yn ffitio i mewn i gar RO.

Roeddem wedi trefnu ymadael yn wreiddiol am ryw 11.00am. Slipiodd y dedlein hwnnw i hanner dydd yn haws na Buster Keaton ar groen banana. Roedd hi'n 1.45pm ac wedi cinio cyn inni ddechrau o Aberystwyth yn y diwedd. A dwi'n falch o gael dweud fod popeth wedi ffitio i mewn i'r car hefyd.

Portread o RO yn nyrch ymbinicio ei garMae RO yn gyfaill da ac yn lle mynd â ni ar hyd y ffordd ddiflas arferol o Fachynlleth i Ddolgellau dyma fyna am Benegoes a Mallwyd. Mae'n ychydig o gilometrau yn hwy, ond yn fyd gwahanol o ran pethau difyr i'w gweld a'u trafod. Wrth fynd y ffordd hon mae dyn yn mynd heibio i Fasglasau a dyma ddechrau trafod cyfrol fuddugol Angharad Price, O! tyn y gorchudd. Esgorodd hynny ar drafodaeth bellach ar bob math o bethau, a chyn pen dim roeddem ar gyrraedd bro'r eisteddfod.

Roedd hi'n bwrw glaw wrth inni gyrraedd Arfon - trwy Lanfrothen yn hytrach na Phorthmadog er mwyn ceisio osgoi'r traffig. Mae'r ffordd am Fangor wedi newid yn llwyr ers dyddiau cynnar fy ymweliadau â Bangor yn y 1970au. Ffordd osgoi ar ôl ffordd osgoi ar ôl ffordd osgoi. Weithiau mae'n ymddangos fel petai rhywun am ichi osgoi Arfon yn gyfangwbl! Ond wnaethon ni ddim osgoi PANTGLAS. Wnaethon ni ddim osgoi Arfon chwaith gan droi oddi ar y ffordd fawr i fynd heibio i rai o olygfeydd seminol y fro gan gynnwys Ysgol Brynrefail, Llanrug - alma mater DJP ac Anghard Price. Dwi wedi'i gweld o'r blaen ond y tro hwn yr hyn wnaeth fy nharo y tro hwn yw pa mor debyg yr oedd yr ysgol i dŷ byw - roedd 'na hyd yn oed simnai arni!