Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-08-16

Yr Eisteddfod - Dydd Mawrth (6)

Melinau gwynt a reciwsantiaid

Melinau gwynt ger fferm Brwynog, cartref y bardd Siôn BrwynogEfallai bod melinau gwynt traddodiadol yr ynys wedi diflannu bron yn gyfangwbl, ond nawr mae melinau modern yn dod i gymryd eu lle. Wrth deithio o Landdeusant i Fynydd Mechell fe aethon ni heibio i ddwsinau, ac roedden nhw i'w gweld yn ymestyn i bob cyfeiriad bron. Aethom heibio i fferm Brwynog, cartref y bardd Siôn Brwynog (m. 1562) a phabydd selog. Mae'n rhaid fod y rhan hon o Fôn yn magu pabyddion selog oherwydd y lle nesaf inni ymweld ag ef oedd cartref Hugh Owen (1575?-1642) y cyfieithydd, Gwenynog.

Gwenynog, LlanfflewinErbyn heddiw mae Gwenynog yn furddyn, ond yma y magwyd un a droes ei gefn ar Brotestaniaeth ddechrau'r ail ganrif ar bymtheg a throi at Babyddiaeth. Nid oedd hynny'n ddewis hawdd ei wneud gan y golygodd y bu'n rhaid iddo adael ei fro enedigol a cheisio nodded a gwaith gan deulu o uchelwyr Pabyddol. Aeth ef at deulu Herbert, Castell Raglan lle bu'n gweitho hyd ymddeol tua 1640 pan aeth i fyw i ardal Tyndyrn. Bu farw yn 1642. Cyfieithodd Dilyniad Crist Tomos o Kempen i'r Gymraeg, ond ni chyhoeddwyd y gwaith tan wedi ei farwolaeth.