Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-08-10

Tamaid i aros pryd

Golygfa ar y ffordd i Gwm Cowlyd

Mae gen i gymaint i'w adrodd am yr hyn a welais yn y gogledd. Ond dyma damaid yn ernes o fwy i ddod. Dyma'r olygfa ryfeddol y gwelais i ac RO a DJP ar ein ffordd i Gwm Cowlyd. Rydym yn edyrch lawr ar Lanrwst a Dyffryn Conwy, ac ar y dde gwelir Llyn Crafnant. Roedd yn olygfa wych. Mae'r gogledd yn ffotograffiadwy iawn! Mae mwy i ddod.