Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-07-27

Victory!

Victory Party! yn Llanwnnen
Sylwais i ar y poster hwn yn Aberaeron yn hysbysebu "Victory Party!" yn Llanwnnen. Yr hyn oedd yn fy ngoglais i oedd y syniad o gael "Victory Dog Show" a "Victory Duck Race". Yn anffodus dwi'n siŵr y bydd nifer go dda yn barod i ddawnsio yr Hôci-côci ar strydoedd Llanwnnen ac wedyn ymuno mewn cytgan o "Knees up Mother Brown!"