Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-07-27

Meth penderfynu

Dwi wedi bod yn meddwl ers misoedd a misoedd am beth fyddwn ni yn ei fwyta yn ystod ein harhosiad ar y Costa Venedotia neu Glannau'r Fenai. Mae ein llety, sef neuaddau Ffriddoedd, Bangor â golygfa hyfryd o Fôn a'r Fenai medden nhw. Felly bydd yn rhaid wrth fwydlen fydd yn cyd-daro â hynny. Bydd 'na elfen o Gatalunya, elfen o Wlad y Basg a dogn go helaeth o Fflandrys yn y coginio, ac wrth gwrs bydd yn rhaid cofio am yr Eidal rywbryd. Ond hyd yn hyn dwi ddim wedi penderfynu ar y fwydlen derfynol.

Fy mwriad yw cael bwydlen wedi'i gosod allan am yr wythnos ynghyd â rhestr siopa erbyn bore dydd Sadwrn. Ond gan na fydd 'na iwtensliaid, cwtleri na dim arall yn y neaddau mae'n rhaid meddwl hefyd am yr union bethau fydd eu hangen ar gyfer y coginio ei hun yn ogystal â'r gweini. Dwi'n sŵr o anghofio rhywbeth - y corcsgriw efallai!