Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-07-27

Teithio fel brenhines

Car newydd SH a EHGJWel, dwi wedi cael y profiad mae pawb sy'n bawb yn Aberystwyth yn siarad amdano, sef teithio yng nghar newydd EHGJ a SH. Efallai fod "car" yn air rhy bitw ar gyfer y peth. Roedd SH yn garedig iawn wedi cynnig lifft i mi lawr i Aberaeron i gyfarfod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Er nad wyf i erioed wedi bod mewn tanc Centurion, wrth deithio o Aberystwyth i Aberaeron roeddwn yn teimlo fel un o'r comanders yn arwain y fyddin i gipio Baghdad - ond nid Saddam Hussein oedd y dyn drwg, ond holl elynion y Gymraeg yn y sir, ac nid Baghdad oedd ein nod ond Ceredigion gyfan. Petai pob Cymro a Chymraes gwerth eu halen yn buddsoddi mewn peiriant o'r fath fe allen ni drefnu ein hunain yn finteoedd i gipio ein sir yn รดl; a hynny mewn cyfforddusrwydd awyredig gyda tho sy'n agor!