Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-07-28

Rhestr ddefnyddiol

Fel y dywedais bydd y gegin yn y llety ym Mangor heb unrhyw iwtensliaid, cwtleri na dim arall felly mae'n rhaid inni fynd â phopeth fydd ei angen gyda ni. Dyma restr dwi wedi'i pharatoi i'n helpu. A yw popeth hanfodol arni? Beth ych chi'n ei feddwl?

Unigolion
1 gyllell
1 fforc
2 lwy bwdin (neu 1 lwy bwdin ac 1 lwy gawl!)
1 lwy de
1 myg
2 wydr (dŵr/cwrw a gwin)
2 fowlen (brecwast, cawl, pwdin)
1 plat bach
1 plat cinio

Coginio a gweini
1 sosban fawr
2 sosban fach
1 gwasgogydd
1 ffrimpan
1 woc
1 bowlen salad/bowlen gymysgu
1 set o iwtensliaid salad
1 gyllell fara
1 pliciwr
2 gyllell lysiau
1 gyllell fawr
1 hidl
1 colander
1 hylifydd llaw
3 llwy fawr
1 gratydd
1 set o lwyau mesur
1 siwg fesur
1 set o dongiau
1 stwmpwr
1 lwy bren gymysgu
1 lletwad
1 siswrn
1 hambwrdd bobi
1 weiran oeri
1 tun rhostio
1 caserol
1 dafol
1 corcsgriw/agorydd poteli
2 blat ar gyfer gweini
1 ddysgl bobi