Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-07-27

Lluniau mwyaf poblogaidd flickr Dogfael

Efallai ei bod o ddiddordeb ichi beth yw'r pum llun mwyaf poblogaidd ar fy flickr i erbyn hyn. Mae gen i bron i 3000 o ffotograffau wedi'u llwytho yno a dyma'r pum sydd fwyaf poblogaidd heddiw.

1. Stondin Gwynedd Williams Books yn y ffair lyfrau, Ysgol Penweddig 2005-04-23
Stondin Gwynedd Williams Books yn y ffair lyfrau, Ysgol Penweddig
2. Eglwys Bresbyteraidd Tabernacl, Aberaeron 2005-03-31
Eglwys Bresbyteraidd Tabernacl, Aberaeron
3. Dr HW 2005-06-25
Dr HW
4. Seld Dr HW 2005-04-21
Seld Dr HW
5. Yr Orendy, Stryd y Farchnad, Aberystwyth 2005-06-09
Yr Orendy, Stryd y Farchnad, Aberystwyth
Llongyfarchiadau i Gwynedd Williams Books am gadw eu safle cyntaf, ond llongyfarchiadau deublyg i Dr HW ar gael dau lun yn y pum cyntaf!