Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-07-13

Mae Duw yn dy garu!

God houdt van jou

Ar orsaf Eindhoven roedd 'na bosteri ym mhob man yn datgan "God houdt van jou!", neu "Mae Duw yn dy garu!" Roedd hi'n dda cael fy atgoffa fan hyn o bob man fod rhywun yn fy ngharu. Roedd y posteri wedi'u rhoi yn eu lle gan fudiad o'r enw Stevan, neu Stichting Stations Evangelisatie, sy'n gosod negeseuon Cristnogol mewn gorsafoedd trenau yn yr Iseldiroedd.