Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-07-19

Dim cyfarfod ond digon bethau i'w gwneud

Baner Fflandrys yn hedfan ar y Prom, AberystwythNeithiwr roedd cyfarfod o un o bwyllgorau Morlan i'w gynnal, ond yn y diwedd fe gafodd hwnnw ei ohirio. A diolch byth am hynny am fod gen i bethau eraill i'w gwneud. Dwi wedi dechrau dod â'r deunydd ynghyd ar gyfer fy narlith ar Fflandrys sydd i'w thraddodi yng Nghanolfan Merched y Wawr nos Wener, 22 Gorffennaf am 7.30pm. Mae'n rhyfedd siwd mae rhywbeth a oedd yn ymddangos yn weddol hawdd a syml pan wnes i sôn amdano'n wreiddiol yn dechrau troi yn waith caled wrth i'r amser ddod yn nes. Dwi'n gobeithio y bydd pethau'n dod yn iawn yn y diwedd.