Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-02

Y daith i Fflandrys - dydd Llun (36)

Gormod o bwdin...

Lakenhalle, IeperWedi cinio roeddwn i wedi bwriadu mynd yn ôl i'r amgueddfa, ond hyn a hyn o sôn am heddwch a rhyddid a goddefgarwch gall neb ei gymryd, ac roeddwn i wedi cael digon. Fe aeth RO yn ôl i ddysgu mwy, tra bu Dr HW, DML a minnau yn eistedd ar lan yr afon. Roedd DML ar bigau'r drain oherwydd heno yr oeddwn am fynd i glywed y 'Last post' yn cael ei ganu wrth y Menenpoort, ac roedd yn awyddus iawn i ymweld â'r arddangosfa In Flanders fields... sydd hefyd yn Ieper.

Felly pan ddychwelodd RO yn llawn brwdfrydedd am weddill yr amgueddfa - dwi'n dod 'nôl i'r IJzertoren am ddiwrnod cyfan y tro nesaf i wneud yr arddangosfa yn llawn, ac erbyn hynny dwi'n gobeithio y bydd fy Iseldireg wedi gwella tipyn ar ôl dilyn y cwrs sy'n cael ei ddarparu gan Adran Addysg y Gymund Fflemaidd.

In Flanders fields...

Diolch byth fe wnaethon ni gyrraedd yn ôl i Ieper jyst mewn pryd i ddal yr arddangosfa cyn iddi gau. Mae'r arddangosfa wedi'i lleoli ar lawr cyntaf y Lakenhalle reit yng nghanol Ieper. Roedd rhaid redeg i gyrraedd mewn amser! A doedd gen i ddim llawer o chwant rhedeg, ond diolch byth fe gafwd tocyn i mi ac felly i mewn i'r arddangosfa.

Dwi ddim yn gwybod ai fi oedd ar fai am fy mod wedi blino, ond doeddwn i ddim yn gweld pam fod y lle wedi ennyn cymaint o ganmoliaeth. Roedd 'na rai darnau da iawn fel cerdded trwy'r mwg er mwyn gadael y darn oedd yn sôn am ryfel i'r darn oedd yn sôn am yr hyn ddigwyddodd ar ôl y rhyfel, neu'r arddangosfa o'r paentiadau oedd wedi'u hysbrydoli gan y rhyfel. Ond roeddwn i'n methu'n deg â gweld trefn o unrhyw fath na dilyn themâu yr arddangosfa yn iawn, er bod 'na eitemau unigol diddorol iawn yno. Dwi'n credu fod y wledd a gafwyd yn yr IJzertoren wedi fy nigoni am y dydd o ran hanes y rhyfel. Ond sylwais nad oedd neb arall o'r criw wedi oedi'n hir iawn wrth yr arddangosfa hon, gan gynnwys DML, yr archryfelgarwr ei hun!

Mae'n werth ymweld â gwefan In Flanders field ac o fan'ny gallwch dalu ymweliad rhithiol â'r arddangosfa drostoch chi'ch i weld beth ych chi'n ei feddwl amdani.

Rhagor o luniau o Ieper.