Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-24

Trip i Lanbedr PS a Llandrindod

Glanhau'r palmant yn Aberystwyth am 6.15amRoeddwn i'n gorfod codi'n gynnar heddiw er mwyn mynd i gyfarfod undeb yn Llandrindod. Roedd cydweithiwr yn cynnig lifft imi, ond gan ei fod ef yn byw yn Llanbedr Pont Steffan roeddwn i'n teimlo ei bod hi ond yn iawn i fynd lawr ato yntau, gan obeithio y buasai yn cynnig lifft yn ôl i Aberystwyth i mi. Felly bws yr X40 (yr hen Draws Cambria) amdani. Roedd un yn gadael am 6.30am a'r llall am 8.00am. O ddewis buasai gadael am 8.00am yn well gen i, ond yn anffodus roedd y bws yn cyrraedd jyst ychydig yn rhy hwyr ar fy nghyfer, felly ar 6.30am a chodi'n gynnar gynnar. Wrth gerdded i gwrdd â'r bws fe welais i ddynion wrthi'n glanhau'r pafin a hynny yng nghanol y glaw erbyn hyn.