Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-23

Gelli di ddysgu beth wyt ti moyn ble wyt ti'n pryd wyt ti moyn!

Y pecyn a ddaeth yn y postA finnau'n dechrau poeni fod bywyd yn mynd yn ddiflas fe ddaeth pecyn drwy'r post heddiw gyda fy nghwrs dysgu Iseldireg ynddo - Nederlands voor anderstaligen [=Iseldireg ar gyfer y rhaid nad ydynt yn siaradwyr bordorol]. Roeddwn i wedi meddwl fod 'na broblem achos roeddwn i wedi bod yn disgwyl a disgwyl am iddo ymddangos. Ond heddiw fe ddaeth. A dwi ddim wedi cael fy siomi o gwbwl. Mae'n cynnwys popeth fyddai ei angen arnoch chi i ddilyn cwrs iaith: y cwrs ei hun mewn ffolder sgleiniog; CDau i fynd gyda'r cwrs; ffurflenni gwaith cartref; amlenni ar gyfer anfon yn ôl eich gwaith cartref at eich tiwtor neu fentor; tâp er mwyn recordio'ch hun yn llefaru Iseldireg er mwyn derbyn sylwadau'r tiwtor ar eich acen; cyfarfwyddyd am sut i astudio ar eich pen eich hun (er mae hwn i gyd mewn Iseldireg a bydd hi'n rhaid imi orffen y cwrs er mwyn medru ei ddeall!). Roedd na feiro yn y pecyn hefyd er mwyn dechrau'r gwaith yn syth. Heno dwi'n mynd i fwynhau bywyd hyd yr eithaf!

I weld cynnwys fy mhecyn Iseldireg.

Y ffolder sy'n cynnwys y cwrs ei hunDwi'n teimlo braidd yn euog am fy ymateb i'r pecyn. Dwi'n siŵr braidd fy mod wedi ymateb iddo fel buasai rhai pobol yn ymateb i dderbyn pecyn o lyfrau neu fideos pornograffig trwy'r post. Dwi wedi bod yn byseddu'r cynnwys yn ddidrugaredd, yn edrych ar bob elfen ac yn mwynhau pob agwedd ar y pecyn a'i gynnwys. Gobeithio'n wir nad af i'n gaeth i Iseldireg ac y bydd angen help proffesiynol arna i i ddod yn rhydd o'i chrafangau. Dwi am barhau i fwynhau y bywyd cymdeithasol yr oeddwn yn ei fwynhau o'r blaen - wrth gwrs dwi'n siŵr fuasai rhwyun ifanc a thredni fel Lisa Reich yn dweud nad oedd dim i'w fwynhau yn fy mywyd cymdeithasol blaenorol. Ond dwi ddim yn dechrau heno. Nos yfory byddaf yn cymryd y camau cyntaf ar fy nhaith tuag at Iseldiregeiddiwch. Dwi ddim yn credu y bydd galw imi fynd i ddinas Cluj am dipyn.