Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-13

Prosiect newydd

Wedi meddwl am natur y siopau sydd yn y Stryd Fawr yn Aberystwyth fe benderfynais y dylwn i fynd ati i gofnodi holl siopau, caffis, tafarndai, &c. y dref. Dwi ond wedi dechrau arni, a dwi'n credu y bydd yn cymryd tipyn o amser!

Siopau Aberystwyth.

Caffis, tafarndai a bwytai Aberystwyth.