Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-08

Mwy fel Fflandrys bob dydd

TLlJ gyda'i feicFe wnaeth rhywun fy nghyhuddo i o fod yn obsessed gyda Fflandrys a Gwlad Belg y dydd o'r blaen. Dwi ddim yn gwybod a yw hynny'n wir ai peidio, ond mae ymdrechion rhai i wneud fi deimlo fy mod yn dal i fod yn Fflandrys yn fy nghyffwrdd. Er enghraifft mae'r cymdogion i gyd wedi cymryd at feicio yn y dull Fflanrysaidd - y teulu cyfan ar gefn eu beiciau gyda'i gilydd. Fel 'na roedd pobol yn gwneud pethau yn Fflandrys - un o wledydd mwyaf fflat y byd mae'n rhaid ac felly yn feic-gyfeillgar iawn. Diolch GC a TLlJ am fy helpu gyda'm Iseldireg.

GC ar gefn ei beicDwi'n gobeithio'n fawr iawn y galla i gael hwyl ar y teulu i ddysgu Iseldireg gyda fi hefyd. Fe wnes ymdrechu y gorau y gallwn i gyda DML neithiwr. Fe wnes i ei holi a oedd am ddilyn y cwrs Iseldrieg o Fflandrys gyda fi fel y gallai gyfieithu llyfr o'r Iseldireg i'r Gymraeg y mae wedi bod yn sôn am wneud ers tipyn - ond yn rasol fe wnaeth ddweud nad oedd am wneud rhag ofn iddo fy siomi wrth ddechrau'r cwrs gyda mi ac yntau'n gwybod y byddai galwadu gwaith a bywyd yn golygu na fuasai'n medru ei orffen.