Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-22

Lluniau o siopau Aberystwyth

Siop ffrwythau E. Morris & Son, Stryd y Ffynnon Haearn, AberystwythMae fy ymgais i dynnu llun o bob siop yn Aberystwyth yn parhau, ond mae'n mynd yn fwy o her wrth imi gasglu ynghyd hefyd sefydlaidau yn ymwneud ag iechyd a harddwch, caffis, &c. Dyw hi ddim yn bosib bob amser i roi pethau mewn categorïau'n hawdd iawn, ond rydw i'n fodlon gwneud y gorau y galla' i. Beth am gael golwg ar rai o'r orielau hyn?

Siopau Aberystwyth.

Caffis, tafarndai, gwestai a bwytai, Aberystwyth.

Iechyd a harddwch, Aberystwyth.

Swyddfeydd, Aberystwyth.

Banciau, ABerystwyth.