Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-11

Ceir 4x4 trefol

Car 4x4 trefol yn Stryd Fawr, AberystwythDwi'n gwybod fod lot o bethau yn fy hala i'n grac. Ond un o'r pethau hynny yw ceir enfawr 4x4 heb yr un smotyn o fwd arnyn nhw sy'n cael eu gyrru o gwmpas strydoedd Aberystwyth a heolydd tarmac gogledd Ceredigion ac nad ydyn byth yn mynd i dop mynydd i chwilio am ddafad nac yn cario rhyw chwech sachaid o fwyd iddyn nhw yn y cefn. Ces fy atgoffa o cymaint dwi'n casáu ceir 4x4 wrth weld un wedi'i barcio ar y palmant yn Aberystwyth ddoe. Mae 'na fudiad i'w gael sy'n ymgyrchu yn erbyn y fath bethau, sef yr Alliance Against Urban 4x4s - dwi ddim yn aelod eto, ond dwi'n meddwl ymaelodi ar ôl dod ar draws y car 'na neithiwr.