Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-24

Y daith i Fflandrys - dydd Sadwrn (15)

Cinio yn Gent

Chwarae pêl-foli y traeth yng nghanol GentWedi rhyfeddu at gelfyddyd mor wych roedd yn rhaid inni gael cinio, a dyma droi 'nôl i un o'r tai bwyta niferus ar ochr y stryd yn ardal yr eglwys gadeiriol. Cafodd pawb yr hyn yr oedden nhw am - fe es i am bryd traddodiadol sef uitsmijter sef bara, ham, wyau wedi'u ffrïo gyda salad. Hyfryd! Ac yna roeddwn i'n barod i grwydro ychydig mwy ar Gent.

Y peth cyntaf welsom ni oedd dynion yn chwarae pêl-foli y traeth reit yng nghanol y ddinas ar y sgwâr ger Neuadd y Ddinas a'r Belfort. Roedd tunelli o dywod wedi'u symud i'r fan er mwyn galluogi'r gemau fynd yn eu blaenau. Ond doeddwn i ddim wedi dod i Gent i wylio pêl-foli, roeddem ni - neu o leiaf rhai ohonom ni - am grwydro'r ddinas i weld beth oedd i'w weld yno. Bant â ni i'r Koren Markt, un o sgwariau Gent lle mae 'na gaffi ar ôl caffi ar ôl caffi. Gadewais RO, Dr HW a DML mewn caffi a mynd i grwydro a cheisio defnyddio ychydig Iseldireg fan hyn a fan draw.

Graslei, GentY peth cyntaf wnes i oedd mynd ar grwydr lawr i'r hen ran o'r dref ac i'r afon/camlas a cherdded ar hyd y ddau gei - y Korenlei (cei ŷd) a'r Graslei (cei gwair). Ar y diwrnod roedd ugeiniau o gychod ar yr afon ac ar un roedd grŵp yn chwarae cerddoriaeth o'r canol oesoedd. Yna yn ôl at y gweddill - RO ar grwydr nawr a finnau yn mynd eto. Yn y diwedd pan ddaeth pawb yn ôl dyma berswadio Dr HW a DML ei bod yn werth crwydro ychydig yn y ddinas fywiog hon.

Wedi cerdded ar hyd yr afon unwaith eto, ac ar hyd y brif stryd siopa, dyma ni'n cael ein hunain unwaith eto mewn caffi. Ond roedd hwn yn gaffi ychydig yn wahanol - caffi Llydewig Gwenola. Roedd yn ymddangos yn boblogaidd iawn. Wedi treulio amser yno yr oedd hi'n bryd inni fynd am y trên ac yn ôl i Kortrijk. Ar y tram unwaith eto - roedd RO, DML a finnau wedi prynu tocyn ymlaen llaw, ond roedd yn rhaid i Dr HW brynu un gan yrrwr y tram ac fe'n gwahanwyd hyd nes inni gyrraedd gorsaf Sint-Pieters.

Roeddem yn ôl yn Kortrijk yn gymharol ddidrafferth ac yn ôl yn Rollegem cyn pen dim. Nid oeddem wedi gwneud cymaint â ddoe, ond ar ôl gwneud cymaint o gwmpas Ieper roedd jyst eistedd o gwmpas yn hamddena yn syniad da iawn heddiw.

Rhagor o luniau o Gent.