Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-22

Y daith i Fflandrys - dydd Sadwrn (14)

Oen Duw gan Jan van Eyck

Ers mis Mai 1432 mae'r trysor hwn wedi bod yn Eglwys Gadeiriol Sint-Baaf yn Gent. Mae'n un o drysroau celf gorllewin Ewrop yn canol oesoedd diweddar. Cychwynwyd ar y gwaith gan Hubert, brawd hŷn Jan, ond Jan ei hun a'i cwblhaodd erbyn Ionawr 1432.
Fe'i comisynwyd gan Elisabeth Borluut, gwraig Joost Vijdts a oedd yn un o brif ddinasyddion dinas Gent ar y pryd. Mae yn baentiad sy'n llawn sumbolau crefyddol, ond sydd hefyd yn adlewyrchu pwysigrwydd y diwydiant gwlân a defnydd ym mywyd Gent ar y pryd.

Wedi edrych o gwmpas yr eglwys gadeiriol - ac mae llawer o drysorau yno lle nad oes raid ichi dalu o gwbl - fe aethon ni i mewn i un o'r capeli i weld y llun ei hun. Roedd yn rhaid talu, ond nid oes unrhyw amheuaeth fod gweld y llun yn werth pob euro. Mae'n rhyfeddol, nid oes unrhyw atgyhyrchiad dwi wedi'i weld sydd wedi medru gwneud chwarae teg gyda'r lliwiau yn y darlun, yn arbennig felly glas gwisg Mair Mam ein Harglwydd.

Am ragor o wybodaeth am Eglwys Gadeiriol Sint-Baaf.

Am ragor o wybodaeth am Oen Duw gan Jan a Hubert van Eyck.

Rhagor o luniau o Eglwys Gadeiriol Sint-Baaf, Gent.