Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-19

Y daith i Fflandrys - dydd Iau (1)

Yng ngorsaf Birmingham New StreetMae'r amser wedi dod i adrodd ychydig bach o hanes y gwyliau. Mae'n wythnos bellach ers inni gychwyn ar ein siwrnau o Aberystwyth am bentref Rollegem yn Fflandrys. Hedfanodd yr amser ac mae'n anodd credu heddiw ein bod wedi gwneud a gweld cymaint ar ein taith.

Gadael Aberystwyth

Cychwynodd y cyfan yn fore wrth inni ddal y trên 7.30am o Aberystwyth i Birmingham ac yna ymlaen i Euston yn Llundain. Roeddwn wedi archebu'r tocynnau ymlaen llaw drwy wefan Virgin Trains - dyna'r tro cyntaf imi wneud. Archebais y tocynnau yn ôn ym mis Chwefror, ond dim ond wythnos cyn y teithio y daethant. Roeddwn i wedi archebu'r tocynnau ar gyfer yr Eurostar yr un pryd ond yr oedd y drefn yn wahanol yno gan ei bod yn rhaid casglu'r tocynnau ar y dydd o ryw beiriannau hunan-wasanaeth.

Roeddwn i wedi gwneud yn siŵr fod pawb wedi cwblhau ffurflen E111 rhag ofn y buasai angen gwasanaeth meddygol yng Ngwlad Belg. Y bore wrth inni fynd doedd dim sôn amdani yn unman! Bu RO cyn garediced â chynnig lifft i DML a finnau i'r orsaf, ac ar y ffordd y cofiais i fod fy ffurflen E111 ddim gen i. Bu RO cystal â mynd â fi yn ôl i'r fflat i'w 'nôl, ond methais yn deg â dod o hyd iddi. Felly roeddwn i mewn ychydig o banic wrth gychwyn ar y daith. Bu'r cyfiellion yn affirmadol iawn a gwneud imi deimlo'n well.

Birmigham a Waterloo

RO yn gorffwys ar y trên i BirminghamDigon digyffro oedd y daith i Birmingham, gyda un neu ddau o'r criw yn cymryd mantais o'r llonyddwch i orffwys tipyn er mwyn ennill nerth ar gyfer yr antur oedd o'n blaenau. Ac roedd angen nerth ar brydiau! Roedd y trên i fod i gyrraedd Llundain am 12.34pm, ond nid felly y bu. Roeddwn i wedi trefnu bod digon o amser i fynd o Euston i Waterloo lle'r oedd yn rhaid inni fod erbyn 2.00pm i godi'n tocynnau ac i gofrestru ar gyfer teithio. Ond rywsut neu'i gilydd fe gawsom ni ein hunain tu ôl i drên lleol araf o Milton Keynes ymlaen hyd at Watford wnaeth ychwanegu ryw hanner awr at ein amser teithio yn y diwedd. Achosodd hyn ychydig o banic ynof fi - ond wrth gyrraedd Euston erbyn rhyw 1.00pm roedd hynny'n ddigon i groesi ar y trên tanddaearol i Waterloo. Wrth gwrs doedd hynny ddim yn ddigon, roedd rhai dod o hyd i Waterloo International lle'r oedd y trenau i Ewrop yn cychwyn. Ond yn y diwedd roeddwn yno erbyn rhyw 1.30pm.

Nawr roedd clwyd newydd i'w chlirio - cael y tocynnau allan o'r peiriannau hunan-wasanaeth. Doedd dim esboniad clir iawn ar sut i wneud hynny, a doedd pethau ddim yn haws wrth imi gael cynulleidfa o dri yn edrych dros fy ysgwydd ar bob symudiad! Yn y diwedd fe lwyddais i gael y peiriant i chwydu y tocynnau mas a chyda nhw yn saff yn fy llaw dyma gael paned a rhywbeth i'w fwyta cyn mentro am y trên.