Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-18

Adre'n ôl

Dwi wedi cyrraedd adref ar ôl amser gwych yn Fflandrys a Gwlad Belg. Cafwyd amser braf iawn yn Rollegem ac ar hyd a lled Fflandrys - Ieper, Diksmuide, Gent, Brwsel a'r holl bentrefi a threfi llai y cafwyd cyfle i ymweld â hwy.

Mae gen i hanes i'w adrodd ac fe fyddaf yn ei adrodd yn fanwl dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf - teithio ar y trên o dan Fôr Udd, nafigadu i RO wrth iddo yrru, teithio ar y trên i Frwsel, cyfarfod ag un o fandarinau'r ddinas honno.

Wrth gwrs y profiad gorau oll oedd medru defnyddio'r ychydig Iseldireg sydd gen mewn siopau, amgueddfeydd, eglwysi, bariau, a phob man. Yr uchafbwyntiau oedd yr adegau pan nad oedd pobol yn troi i'r Saesneg ac yn deall beth roeddwn i wedi'i ddweud yn iawn!

Gyda llaw mae'r llun yn hunan-bortread wrth fynd drwy twnel Môr Udd ar drên Eurostar.