Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-22

Y daith i Fflandrys - dydd Gwener (9)

Ymlaen i Poelkapelle

Siop Spar, PoelkapelleWedi'r holl emosiwn roedd pawb yn teimlo'n llwglyd ac felly ymlaen â ni i chwilio am fwyd. Trwy Pilkem a Langemark ac i Poelkapelle. Roedd y pentref yn dawel gyda phob bar ar gau ac felly doedd dim amdani ond mynd am y Siop Spar i weld beth oedd yno i'w fwyta. Roedd digonedd ar y silffoedd ond dim byd addas ac felly dyma holi beth allen ni ei wneud ac fe wnaeth y wraig wrth y til ddweud am y frituur ar y sgwâr - dyma fwyd Belgaidd go iawn o'r diwedd. Ac felly dyma'r pedwar ohonom yn cael ein hunain yn eistedd yn y car yn bwyta sglodion ac yn gwylio'r byd yn mynd heibio.

Ar drywydd Hedd Wyn eto

RO, Dr HW a DML wrth gofeb Hedd Wyn yn Hagebos, ger LangemarkAr sgwâr Poelkapelle roedd hysbysfwrdd yn nodi atyniadau twristaidd yn yr ardal Langemark-Poekapelle, ac un o'r atyniadau hynny oedd cofeb i Hedd Wyn mewn ardal o'r enw Hagebos. Dyna osod nod i ni'n hunain o ddod o hyd i'r gofeb honno.

Ar ôl galw yn Eglwys Onze-Lieve-Vrouw Poekapelle lle'r oedd plant yn paratoi ar gyfer eu cymun cyntaf fe aethom yn ôl i gyfeiriad Langemark a chael ein hunain yn yr unig far oedd ar agor yn yfed coffi ac yn holi am y gofeb i Hedd Wyn. Roedd y dyn tu ôl i'r bar yn gwybod am y gofeb yn iawn a cheisiodd esbonio inni mewn Iseldireg a Ffrangeg sut i ddod o hyd i'r lle. Bant â ni, ond cael ein hunain ar goll unwaith eto. Holi gwraig ar y stryd, a hithau'n cynnig troi i Ffrangeg eto - mae'n rhaid taw y ffaith ein bod yn gyrru car Ffrengig oedd y rheswm yn hytrach na safon fy Iseldireg! Roedd pawb yn dweud ei fod yn agos i Glwb Caracas ar y ffordd fawr. Ac o'r diwedd daethom o hyd iddo.

Mae'r gofeb yma oherwydd brwdfrydedd un dyn, sef Lieven Dehandschutter, awdur Hedd Wyn 1887-1917 : Een Welshe tragedie in Vlaanderen : Trasiedi Cymreig yn Fflandrys : A Welsh tragedy in Flanders (1992), sydd erbyn hyn yn ei bumed argraffiad. Mae Dehandschutter yn gyfreithiwr ac yn wleidydd mewn plaid Fflandrysaidd Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA).

Rhagor o luniau o gofeb a bedd Hedd Wyn.