Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-21

Y daith i Fflandrys - dydd Gwener (5)

Ieper

SintPieterskerk, IeperFel y dywedais i'n flaenorol mae Ieper yn ddinas hynod iawn sydd wedi'i hailadeiladu bron yn llwyr yn dilyn Rhyfel Byd 1914-1918. Mae Ieper yn ddinas gaerog ac fe ddethon ni i mewn drwy un o byrth y ddinas, y Rijselpoort (Porth Lille) - yr enwocaf wrth gwrs yw'r Menenpoort (Porth Menen, neu, Menin Gate) sydd erbyn hyn yn gofeb ryfel ac fe fydd gen i ddigon i'w ddweud am Menenpoort cyn diweddu ar hanes y daith i Fflandrys.

Wedi dod mewn i'r ddinas roedd yn rhaid chwilio am le i barcio a fe wnethon ni weld lle ar ochr y stryd o flaen eglwys Sint-Pieterskerk. Roedd yn rhaid i RO brynu potelaid o Sprite mewn siop gyfagos er mwyn cael newid i roi yn y peiriant parcio. Wedyn cerdded i mewn i ganol y ddinas. Fe wnes i fynd i chwilio am fanc er mwyn medru tynnu arian allan o dwll yn y wal ac fe waneth y gweddill gael coffi mewn un o'r caffis yn y Grote Markt. Wedi cael hyd i fanc a chael arian fe benderfynwyd ein bod yn mynd i fynd i chwilio am fedd Hedd Wyn yn syth, ond fe gefais gyfle i daro mewn i gangen o gadwyn siopau lyfrau Standaard Boekhandel a gweld y cyfieithiad newydd o'r Beibl i Iseldireg yr oeddwn am brynu i fi fy hun fel anghreg arbennig i gofio am y daith.

Rhagor o luniau o'r ail ddiwrnod.