Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-02

Mwy o Lundain - ymweliad â siop Grant and Cutler

Siop lyfrau Grant and CutlerDaeth y cyfarfod yn y Llyfrgell Brydeinig i ben ychydig bach yn gynt na'r disgwyl felly dyma fi'n cael ychydig o amser i fynd i mewn i'r dref. Roeddwn am ymweld â thri man yn benodol - siop Grant & Cutler, swyddfa dwristiaeth Fflandrys a bwyty Belgo Centraal - fe lwyddais i ffod o hyd i ddau ohonynt ar agor.

Mae siop Grant & Cutler yn nefoedd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ieithoedd. Os oes 'na ramadeg neu eiriadur neu lyfr dysgu iaith ar gael fe ddewch chi o hyd iddynt yn siop Grant & Cutler. Roeddwn i'n chwilio am ddeunydd yn ymwneud ag Iseldireg, ac er bod ganddynt ddewis da doedd 'na ddim byd oedd o a ddefnydd imi ar hyn o bryd. Ond wrth fynd ar hyd y silffoedd fe allwn fod wedi gwario fortiwn yno. Cefais fy nenu yn arbennig gan gasgliad o lyfrau yn ymwneud â Chwrdeg - geiriadauron, gramadeg a chasgliad o daflenni oedd yn wersi Cwrdeg mewn Saesneg. Yn y diwedd roeddwn i wedi ymatal gan nad oedd gen i'r arian na'r amser i wneud dim adeiladaol gyda nhw. Dwi'n falch o fy ngallu i ymatal weithiau!