Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-02

Mwy o Lundain - crwydro Soho

Bloomsbury Central Baptist ChurchFel mae'n digwydd mae siop Grant and Cutler yn ardal Soho ac felly ar ôl bod yn y siop dyma gyfle i grwydro'r ardal. Fel cyn-Fedyddiwr da roedd yn rhaid mynd heibio i eglwys fedyddiedg Bloomsbury Central Baptist, fel byddaf yn gwneud bob tro bron. Roedd yr adeilad yn agored am 6.30pm er mwyn cynnal digwyddiad Gwnewch dlodi yn hanes.

Erbyn hyn roeddwn i wedi blino'n lân ar ôl cerdded o gwmpas cymaint ac felly dyma chwilio am rywle i gael disglaid o de neu goffi. Dwi'n ofni taw mewn siop goffi gadwyn y cefais fy hun, sef Costa yn New Oxford Street. Cefais groeso cynnes gan y rheolwr a oedd yn siarad Saesneg perffaith, ond roedd ei enw yn awgrymu ei fod yn dod o dramor, ond wyddwn i ddim o ble. O'r diwedd fe wnes i fagu digon o hyder i ofyn iddo, ac fe gefais syndod i wybod ei fod yn dod o Brasil! Yn ychwanegol at hynny roedd ganddo brofiad uniongyrchol o goffi.

Golygfa allan o ffenest bar coffi Costa yn BloomsburyRoedd y bar coffi yn un digon dymunol ac oherwydd yr olygfa ddiddorol drwy'r ffenest bues i'n sipian fy nghoffik a fy nŵr pefriog S. Pellegrino. Roeddwn i'n chwilio am le i gael swper, ac wedi penderfynu mynd i Belgo Centraal - a bu'r rheolwr yn ddigon parod i'm cyfarfwyddo i'r fan.

Wedi ceredded ychydig dyma ddod o hyd i'r lle bwyta. Dyma gael frit met ynghyd â chregyn gleision. Fe wnes i fwynhau, ond mae bwyta ar eich pen eich hun mewn lle dieithr yn medru bod yn ddiflas. Wedi swper 'nôl â mi i'r gwesty er mwyn cael noson dda o gwsg cyn dechrau 'nôl i Aberystwyth yn y bore.