Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-29

Fy mlodau i!

Blodau, Eglwys S. Mair, AberystwythRoedd heddiw yn ddydd mawr imi - darllen y llithoedd yng ngwasanaeth y bore yn Eglwys S. Mair, arwain gwasanaeth yr hwyrol weddi, a fy nhro i oedd rhoi'r blodau wrth yr allor. Fe aeth rhoi'r blodau yn iawn, ond mae'n dal i fod yn rhaid imi dalu amdanynt! Y rheithor oedd yn pregethu'r bore 'ma ar y testun: "Dych chi’n bobl sydd wedi eich dewis yn offeiriaid i wasanaethu’r brenin, yn genedl sanctaidd, yn bobl sy’n perthyn i Dduw. Eich lle chi ydy dangos i eraill mor wych ydy Duw, yr Un alwodd chi allan o’r tywyllwch ac i mewn i'w olau bendigedig" (1 Pedr 2.9). Pregeth oedd hon yn pwysleisio ein bod ni yn bwysig i Dduw, yn werthfawr yn ei olwg, ein bod yn eiddo iddo ef, ac yn perthyn i Dduw.

Wedi'r gwasanaeth bore aeth WD a finnau am goffi i gaffi Caesar's. Yn ddiwedarach ymunodd DML, RO a DJP â fi i gael cinio. Yng nghaffi Caesar's maen nhw'n gwneud tepotaid o de i un gan ei ddod mewn llestr sy'n cynnwys y cwpan a'r tepot mewn un. Dwi'n meddwl fod y peth yn glyfar iawn a dwi wedi dwli ar y peth.
Tebotaid o de i un, Caffi Caesar's, Aberystwyth
Tebotaid o de i un, Caffi Caesar's, Aberystwyth

Roedd DML yn mynd i Gaerdydd y prynhawn 'ma ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Roedd yn cael lifft i lawr gan RAJ ar ei ffordd i Beriw. Bues i mas yn yr eglwys heno yn arwain y gwasanaeth. Ar nos y pumed Sul byddwn yn addoli ar y cyd â Christnogion Eglwys Fethodistaidd S. Paul. Hwy oedd yn dod atom ni heno ac felly un o'i plith hwy oedd yn pregethu - "Y ffordd" oedd ei destun. Wedyn adref i fflat wag a mwy o ysgrifennu. Ffoniodd RO cyn i mi fynd i'r gwely. Mae yntau ac eraill yn mynd i lawr i'r Gelli Gandryll yfory ar gyfer yr Hay Festival. Buasai'n dda fod wedi cael cyfle i fynd am y gwmnïaeth ond roeddwn i'n rhy fawr a'r bws yn rhy fach, felly gwneud gwaith tŷ amdani 'fory a gwylio'r rhagbrofion o Eisteddfod yr Urdd ar S4C2.