Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-31

Eisteddfod yr Urdd ar S4C2

Eisteddfod yr Urdd ar S4C2Mae'n wych! Does dim ffordd arall i ddisgrifio'r profiad o eistedd yng nghyfforddusrwydd fy fflat moethus yn Aberystwyth ac eto i gyd yn medru mwynhau cyffro rhagbrofion Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 'en direct' o Fae Caerdydd diolch i S4C2. Dyma brawf pellach fod ein diwylliant Cymraeg wedi cyrraedd yr unfed ganrif ar hugain. Yn y gwaith heddiw mae'n rhaid imi gyfaddef fy mod wedi dechrau teimlo'n reit ochrog gan wybod fy mod yn colli'r wledd ar y teledu. Yr unig ateb i fy mhroblem oedd cymryd pob cyfle fedrwn i i ganu y gân yn y gystadleuaeth unawd dan 8, sef cân gan Leah Owen am fynd gyda nain yn ei char coch i Abersoch - Bap bap bap, bîp, bîp, bîp, dwi'n dwad efo chi nain i Eisteddfod yr Urdd!