Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-04-19

Rhyddfrydwyr yn y glaw

Rhyddfrydwyr yn y glaw

Dyma ddangos pa mor wir yw geiriau Iesu: "Rwyf fi'n dweud wrthych: carwch eich gelynion, a gweddïwch dros y rhai sy'n eich erlid; felly fe fyddwch yn blant i'ch Tad sydd yn y nefoedd, oherwydd y mae ef yn peri i'w haul godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn." Dwi'n ei gadael hi ichi benderfynu i ba gategori mae'r rhain yn perthyn!

(Ydy'r mae'r ffotograff yn un gwael, ond dwi'n credu ei fod yn cyfleu sut fyddai unrhyw un yn teimlo wrth ganfasio yn y glaw.)