Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-04-21

Gorwelion

DJP ac RAJ yn mynd i'r afael â'r taflunydd dataUn o'r pethau wnes i addo ei wneud fisoedd yn ôl bellach oedd gwneud y cyflwyniad ar gyfer un o nosweithau cyntaf canolfan Morlan, sef Gorwelion. Wrth gwrs pan addewais i wneud hynny doeddwn i ddim yn sylweddoli y byddai'r peth yn digwydd yn union ar ganol adeg etholiad a chyn y ffair lyfrau ac erbyn bod angen paratoi deunydd arall ar gyfer agor Morlan!

Ond mae'r noson yna agosau - nos Wener a nos Sadwrn i ddweud y gwir. Mae neuadd Morlan yn dod i drefn a chafwyd addewid pendant y byddai popeth yn barod ar gyfer nos Wener. Mae'r lle'n edrych yn dda iawn yn barod, hyd yn oed cyn i bopeth fod yn ei le, ac fe ddylwn ychwanegu fod popeth yno yn barod i fynd i'w lle!

Felly, nos Wener amdani.

Mae mwy o luniau o'r ymarfer ar gael.