Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-04-17

Dydd Sul

Mae'r Sul yn tynnu at y terfyn unwaith eto a dwi'n dechrau meddwl am beth dwi am wneud yfory yn y gwaith ac ar ôl. Digwyddodd dim cyffrous iawn heddiw. Roeddwn i wedi glanhau'r ystafell ymolchi a dwsto ddoe - popeth on y bath, hynny yw. Fe brynais i'r glanhawr newydd Cillit Bang yn Savers ddoe a dwi'n dal i aros am y cyfle i'w ddefnyddio. Dwi'n gobeithio'n fawr ei bod yn gwneud ei waith yn iawn.

Gwasanaeth i'r teulu cyfan oedd am 10.00am yn Eglwys S. Mair gyda'r pregethwr yn canolbwyntio ar hanes Iesu a Sacheus. Wedi cinio ym mwyty Tŵr y Cloc 'nôl i'r fflat i orffen gwaith ar y bregeth ar gyfer y gwasanaeth nos. Roeddwn i wedi dewis pregethu ar yr ail ddarlleniad gosodedig ar gyfer y dydd, sef 1 Corinthiaid 15.50-58 sef rhan o'r bennod fawr ar yr atgyfodiad. Fy nhestun i mewn gwirionedd oedd yr adnod olaf un: "Diolch i Dduw, mae ein Harglwydd Iesu Grist wedi rhannu ei fuddugoliaeth gyda ni! Felly safwch yn gadarn, frodyr a chwiorydd. Peidiwch â gadael i ddim byd eich ysgwyd chi. Rhowch eich hunain yn llwyr i waith yr Arglwydd. Dych chi'n gwybod fod unrhyw beth wnewch chi i’r Arglwydd ddim yn wastraff amser." (ad.58).

Adref wedyn wedi'r hwyrol weddi i wneud y peth hyn a'r peth arall. Fe wnes i edrych ar un raglen deledu, sef Dechrau canu, dechrau canmol, gyda'r ddau westai yn sôn am natur a'u cred. Fel mae'n digwydd roeddwn yn adnabod y ddau - DM a oedd yn arfer bod yn gydweithwir, a EG oedd yn y coleg yr un pryd â mi. Rhaglen digon difyr. Wnes i ddim edrych ar ddim byd arall ond gwneud mwy o waith ysgrifennu. Mae'n rhaid bod yn ddisgybledig iawn gyda'r teledu gan ei fod mor aml yn barod i'ch tynnu i mewn i'w rwyd a'ch cadw'n gaeth am y nos. Dwi'n siŵr fod 'na wirionedd yn y gosodiad ei fod yn bwyta'r meddwl, yn lladd y dychymyg ac yn pydru'r ymennydd. Yn y Taleithiau Unedig mae 'na fudiad o'r enw TV Turnoff Network sy'n annog plant ac oedolion i ddiffodd y teledu ac i wneud rhywbeth sy'n fwy adeiladol yn ei le.