Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-03-16

"Mwy o gymoedd i bensiynwyr"

Albert Owen, aelod seneddol Ynys Môn yw'r dyn ar y dde. Cafodd ei ethol yn 2001. Tra roeddwn i'n ysgrifennu fy mlog fe gefais ffôn oddi wrth un arall o feibion yr ynys i fynd i wylio Albert Owen gwneud darllediad gwleidyddol ar ran Llafur Newydd yn cyfiawnhau cyllideb Gordon Brown.

Rhaid dweud ei bod hi'n amlwg o'r darllediad nad darllen yr autocue oedd un o gryfderau Albert Owen. Roedd hi'n ymddangos ei fod yn mynd yn llawer rhy gyflym iddo ac roedd un gair yn llithro i mewn i'r llall. Roedd yn gwbl annealldwy ar brydiau ac yn lled annealladwyr y gweddill o'r amser. Efallai ei ddatganiad mwyaf syfrdanol oedd fod Llafur Newydd yn rhoi "mwy o gymoedd i bensiynwyr". A'r cwestiwn oedd yn codi yn fy meddwl i yw a fydd pensiynwyr Cwm Rheidol yn cael cwm arall iddynt eu hunain, ynte a fydd yn rhaid i bensiynwyr sydd â chwm yn barod wneud y tro gyda'r cwm sydd ganddyn nhw.

Diolch am ffonio, RO!