Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-03-29

Hiraeth am a fu - toiledau Cilfowyr


Rhaid imi gyfaddef fod y toiledau hyn yng Nghilfowyr wedi fy nghyffroi i'n lân ar fy ngwibdaith. Mae'n rhyfedd beth sy'n medru eich llenwi â hiraeth am a fu. Achos eu bod mor nodweddiadol o'r toliedau dwi'n eu cofio mewn tai-cwrdd ar hyd a lled dwyrain Sir Benfro a gorllewin Sir Gaerfyrddin wrth fynd o Gymanfa Bwnc i Gymanfa Ganu a vice versa, fe wnaethon nhw droi ymweliad hamddenol yn daith hiraethus i fyd nad oes sôn amdano mwyach, ac sy'n prysur ddiflannu o'r cof. Ond dyma'r byd a'm gwnaeth i, er drwg neu er da.

Yn gopsi ar y cwbl mae'r arwydd 'Gentlemen' a 'Ladies'. Mae cwbl mas o le. Mae'n sicr nad oes yr un 'lady', neu rywun oedd yn ystyried ei hun yn 'lady', erioed wedi bod yn agos at doiledau fel hyn! Mae'r ffaith fod y arwydd yn Saesneg yn ychwanegu at ddieithrwch y peth gan taw Cymraeg fyddai iaith pawb yn y lle pan godwyd yr arwydd. Mae llawer o waith deall a dysgu am bethau fel hyn!