Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-03-20

Diolch Rhodri Morgan am drefnu y fuddugoliaeth

Mae'r dyn yn fy ngwneud i'n sal ac yn grac yr un pryd. Mae e wrthi'r funud hon yn trefnu trip bws o gwmpas y brif ddinas i'r tîm rygbi buddugoliaethus - ond yn ei gwmni ef wrth gwrs! Mae ganddo'r gallu i odro pob digwyddiad chwaraeon. A'r peth trist yw y bydd y Cymry yn gweld hyn fel rhyw fath o fuddugoliaeth iddo ef. Pan roedd y tîm pêl-droed yn dod yn agos at fynd i'r bencampwriaeth Ewropeaidd ym Mhortiwgal, dyna lle'r oedd Rhodri Morgan yn dweud wrth Mark Hughes beth i'w wneud! Fe geisiodd hefyd roi cymorth i Graham Henry ddewis y tîm rygbi, ond roedd hynny'n reit aflwyddiannus.

Dwi'n dechrau cael llond bola o'r 'fuddugoliaeth' yn barod. Mae DML wastad yn dweud fod newyddiadurwyr Cymru, h.y. y Western mail a'r BBC, yn waeth am glodfori y tîm rygbi cenedlaethol nag yw newyddiadurwyr Lloegr am ganmol eu tîm pêl-droed hwythau. Ar ôl un diwrnod yn unig o ddathlu dwi'n dechrau cytuno. Dwi'n rhoi wythnos i'r peth, ac os yw'r peth yn dal i fynd yn ei flaen bryd hynny byddaf yn ystyried cwyni i'r PCC ac Ofcom ac i fwrdd S4C. O ystyried yr holl heip, diolch byth nad yw'r peth wedi digwydd ers 27 o flynyddoedd.