Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2006-03-13

Noson therapiwtig o goginio a hel atgofion

Map o Ewrop ar wal y geginDwi'n gwybod imi ddweud taw glanhau'r ffwrn oedd fy mwriad nesaf. Ond gyda lle yn y gegin unwaith eto dwi'n ofni fy mod wedi ymroi i goginio a threulio noson gyfan yn y gegin yn gwrando ar Radio Cymru, yn yfed te ac yn coginio. Mae'r lle wedi newid yn fawr wrth dynnu'r hen bosteri lawr o'r wal a chodi map o Ewrop a brynais yn Lidl wythnosau yn ôl. Dyna un peth dwi'n ei fwynhau am siopa yn Lidl yw'r ffaith nad ydych chi byth yn siŵr pa fargeinion rhyfedd y byddwch chi'n eu gweld yno. Sylwais fod baneri draig goch wrth y cannoedd yno tua Gŵyl Dewi! Gan fod y map newydd ar y wal roeddwn i'n medru yfed fy nhe ac ar yr un pryd rhyfeddu at pa mor agos yw Minsk (prifddinas Belarus) i Vilnus (prifddinas Lithwania) a phethau eraill diddorol.

Rose Elliot's complete vegetarian cookbookOnd y peth mawr oedd coginio. Wrth lanhau'r cypyrddau fe ddes i ar draws becyn o bys melynion a phan welais i'r cwdyn fe gefais fy meddiannu gyda chwant i gogino pease pudding un o seigiau traddodiadol Lloegr, ac sy'n dal i fod yn boblogaidd iawn yng ngogledd-ddwyrain y wlad. Ond dwi'n ofni taw fersiwn di-gig wnes i wneud heno gan ddilyn y rysait yn llyfr Rose Elliot, Rose Elliot's complete vegetarian cookbook. Llyfr Rose Elliot oedd y llyfr ryseitiau cyntaf imi ei brynu - mae wedi bod gyda fi am ugain ers 1986. Yr wyf fi wedi mynd â'r llyfr gyda fi i bob man gan ddilyn cyfarwyddiadau Rose Elliot yn ofalus, yn gywir fel yr oedd fy mam wedi dilyn cyfarwyddyd Marguerite Patten slawer dydd.

Crwmbwl bananaYn ogystal â'r pease pudding fe wnes i wneud crwmbwl banana gan ddefnyddio blawd cyflawn. Dwi'n edrych ymlaen i gael y ddau i swper nos yfory. Roedd digonedd o bethau eraill gyda fi i'w gwneud, ond roedd y noson yn y gegin yn bleser pur. Trueni mawr nad oes Rayburn neu Aga yn y fflat imi fedru cwrlo lan yn ei herbyn fel roeddwn i'n gwneud ar noson oer pan yn grwt ym Mynachlog-ddu flynyddoedd yn ôl bellach.

Tagiau Technorati: | | | .