Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2006-03-21

Methu gweld yr amlwg

Chili con carne 2006-03-20Gall rhywbeth fod mor amlwg fel nad yw dyn yn sylwi arno nes bod rhywun arall yn ei ddangos iddo, neu ei fod yn digwydd gweld y peth ar foment annisgwyl rhyw ddiwrnod. Ond dwi'n ei chael hi'n anodd iawn i gredu nad oedd neb yn y blaid Lafur wedi sylwi ar y benthyciadau hael i'r blaid gan ddynion busnes. Petai cymydog wedi bod yn gyrru car bach cyffredin o gwmpas y lle am flynyddoedd a rhyw ddiwrnod mae 'na Ferrari yn sefyll y tu fas i'w garej buaswn i'n dueddol o feddwl ei bod wedi ennilly loteri, neu wedi etifeddu celc o arian reit sylweddol. A wnaeth neb o'r holl Lafurwyr 'ma ofyn unrhyw gwestiwn i'w hunain neu i'w gilydd am sut roedden nhw'n medru talu am eu hymgyrch etholiadol yn 2005? Dwi'n methu'n deg â chredu fod Jack Dromey yn arwyddio'r sieciau heb ofyn a oedd ganddo'r arian wrth gefn i glirio'r sieciau rheiny. Neu a oedd e'n dilyn yr un egywddor â Tessa Jowell a gadael i rywun arall boeni am hynny!

Gyda llaw cefais i brofiad od o beidio sylwi ar yr amlwg neithiwr. Na, nid y ffaith fod gen i rhyw £13.95 miliwn yn y banc heb imi sylweddoli hynny; ond rhywbeth yr un mor rhyfeddol. Roeddwn i newydd goginio Chili con carne i fi fy hunan ac wedi gwneud popeth yn iawn (yn ôl fy meddwl i) gan gynnwys ychwanegu cnepyn neu ddau o siocled tywyll chwerw o dde America i'r saig ar ddiwedd y broses goginio. Fe gefais i'r chili con carne gyda reis, ac wrth imi osod y cyfan mewn powlen fe sylwais fod y cyfan yn edrych yn rhyw ansyweddol iawn. Ond allwn i ddim o gwbl ddeall pam fod hynny oherwydd roeddwn i wedi dilyn y drefn arferol. Dim ond pan oeddwn i dri chwarter o'r ffordd drwy'r pryd ces i fy nharo gan beth oedd yn bod. Am ryw reswm neu'i gilydd roeddwn i heb roi cidnabêns yn chili! Dwi'n gwybod taw dyna sy'n gwneud chili con carne yn chili con carne, a hebddyn nhw dyw e'n ddim mwy na rhyw stiw sbeillyd. Erbyn hyn dwi wedi ychwanegu y ffa at y gymysgedd ac felly fe fydd cinio heddiw yn well.

Tagiau Technorati: | | .