Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2006-01-23

Vivat regina!

Er na welais i'r rhaglen roedd cyfres ddrama newydd yn cychwyn ar BBC1 nos Sul diwethaf, The virgin queen. Pwnc y gyfres yw bywyd y frenhines Elizabeth 1. Mwy o bropoganda Britaidd dwi'n ofni. Sawl ffilm neu gyfres sydd wedi bod yn y sinema ar y teledu am Elizabeth 1, yn ddrama ac yn ddogfen, ers i Glenda Jackson serennu yn Elizabeth R yn 1971? Dyn a ŵr! Dyna ichi Elizabeth (1998) gyda Cate Blanchet, Elizabeth 1 (2005) gyda Helen Mirren, The Royal Diaries: Elizabeth I - Red Rose of the House of Tudor (2000) gyda Tamara Hope, a chyfres Dr David Starkey, Elizabeth 1 (2003). Ac yn yr holl amser 'na sawl cyfres neu ddrama sydd wedi bod am rai o arwyr cenedlaethol Cymru - J O Roberts fel Owain Glyndŵr a beth arall? Dim rhyfedd fod cymaint o anwybodaeth am ein hanes yn gyffredinol a bod pawb yn gwybod mwy am hanes Lloegr. Nid yw'n llawer o help chwaith bod cynifer o athrawon hanes ein gwlad yn anwybyddu ein hanes ein hunain!

Tagiau Technorati: | | .