Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2006-01-26

Mae archifau Catalonia ar eu ffordd adref o'r diwedd


Protest yn Salamanca cyn i'r archifau fynd yn ôl
Arwyddair yr ymgyrch i ddychwelyd y papurau i Gatalonia yw "Volem tots els papers" "Rydym ni am y papurau i gyd" ac wedi'r holl ddisgwyl mae'n edrych yn debyg bod hynny'n mynd i ddigwydd. Heddiw dyfarnodd Uchel Lys Sbaen y caiff 517 o focsys yn llawn papurau eu dychwelyd i Gatalonia ar ôl bod yn Archifdy Salamanca ers 1940. Yn Archifdy Dinas Salamanca y mae cartref Archif y Rhyfel Cartref ac maen nhw wedi bod yn cynnal ymgyrch i gadw'r papurau yno o dan y pennawd pryfoclyd ac amwys "Por la unidad", sef 'o blaid undod' - undod yr archif, ond mae 'na awgrym am undod y wladwriaeth ymhlyg yn y gosodiad hefyd. Ond mae'n rhy hwyr bellach gyda'r Pwyllgor sydd wedi bod yn pwyso am ddychwelyd y papurau yn cynnal noson i ddathlu nos yfory.


Rhagor o wybodaeth am yr archifau.

Tagiau Technorati: | | .