Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2006-01-19

Cyfres Library of Wales

Library of WalesFe ddaeth y diwrnod mawr o'r diwedd i unrhyw un sydd yn dilyn hynt a helynt cyhoeddi yng Nghymru. Cyhoeddi y gyfres Library of Wales gyda'r bwriad fod y gorau o lenyddiaeth Saesneg Cymru mewn print ac ar gael yw un o'r digwyddiadau sydd wedi cael ei ragrybuddio fwyaf ers amser. Wedi fy nghyflyru felly fe es i mas yn syth a phrynu'r pum llyfr cyntaf yn y gyfres ar unwaith. Cyhoeddir y gyfres gan Parthian Books, Aberteifi, ac fe gafodd nawdd arbennig gan Lywodraeth y Cynulliad ac mae Alun Pugh AC, y gweinidog diwylliant, wedi dangos diddordeb mawr iawn yn y cynllun gan sicrhau gwasanaeth yr Athro Dai Smith i fod yn olygydd y gyfres.

Dwi wedi darllen dau o'r llyfrau o'r blaen - Country dance gan Margiad Evans, a Border country gan Raymond Williams. Mae gen i gywilydd dweud nad oeddwn i erioed wedi clywed am So long, Hector Bebb gan Ron Berry. Yn yr un modd mae'n rhaid imi gyfaddef imi geisio darllen Lewis Jones Cwm Mardy & We live yn y gorffennol a methu. Nid wyf wedi meddwl agor dim gan Gwyn Thomas ond mae'r gyfrol The dark philosophers yn edrych yn ddiddorol. Yr hyn sy'n dda am y gyfres yw bod y cloriau'n edrych yn ddeniadol. Mae cyfrol Lewis Jones, sy'n ddau waith mewn gwirionedd, yn rhyw 900 o dudalennau ac yn rhy fawr, ond mae'r gweddill yn iawn. Yr unig beth i fynd o dan eich croen yw'r defnydd ofnadwy o 'South Wales' gydag 's' fawr dros y lle i gyd.

Un peth arall a wnaeth fy nharo i yn ddiddorol oedd gweld logo Llywodraeth y Cynulliad yn gwenu arnoch chi'n braf o'r cloriau cefn. Dwi'n gwybod fod llywodraethau wedi noddi llyfrau ers blynyddoedd, yn arbennig yng Nghymru trwy Gyngor y celfyddydau a'r Cyngor llyfrau yn y gorffennol; ond mae gweld enw llywodraeth mor amwlg ar lyfr ffuglen yn dal i roi ychydig o sioc ichi. Efallai y buasai disgwyl i rywbeth o'r fath ddigwydd yn Albania o dan Enver Hoxha, neu Ddwyrain yr Almaen o dan Erich Honecker - ond nid yng Nghymru Rhodri Morgan!


Tagiau Technorati: .