Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-12-23

Albwm Nadolig Dogfael ... y gorau yn y byd erioed 1

Yn dilyn llwyddiant Christmas album Aled Jones mae hi wedi bod yn freuddwyd gen i ryddhau fy albwm fy hun o garolau Adfent a'r Nadolig fel rhodd i'r byd. Mae'r cyfle wedi dod o'r diwedd Nadoli 2005 i wneud hyn.

Felly dyma fy rhodd Nadolig i bawb sy'n dilyn Blog Dogfael. Dwi wedi canu fy nhrefniadau fy hun o rai o garolau traddodiadol Cymru yn ogystal â charolau rhyngwladol. Dwi'n gobeithio'n fawr iawn y byddwch yn mwynhau'r fersiwn Iseldireg o Adeste fiedeles.

Nadolig Llawen felly ichi i gyd!

"Credaf fod gwir ysbryd y Nadolig yn cael ei gyfleu gan y perfformiadau syml a naïf hyn ar albwm Nadolig Dogfael. Nid oes yma urhyw soffistigedigrwydd gwastraffllyd; gadewir i'r geiriau lefaru drostynt eu hunain. Nid yw llais Dogfael wedi'i 'sbwylio' gan hyfforddiant clasurol. O'r herwydd mae'r naws werinol gref sydd i'w lais yn gweddu'r carolau traddodiadol i'r dim." Dwtse Gramoffôn ****

1. O deued pob Cristion

Ffeil MP3
6. Ganol gaeaf noethlwm

Ffeil MP3
2 Tua Bethlem dref

Ffeil MP3
7. Ar gyfer heddiw'r bore

Ffeil MP3
3. Wele gwawriodd ddydd i'w gofio

Ffeil MP3
8. Dawel nos

Ffeil MP3
4. Clywch lu'r nef

Ffeil MP3
9. O dawel ddinas Bethlehem

Ffeil MP3
5. O tyred di Emaniwel

Ffeil MP3
10. Wij komen tezamen (Adeste fideles)

Ffeil MP3

Cofiwch bod croeso ichi lwytho i lawr y ffeiliau MP3 i'w chwarae ar eich iPod neu beiriant MP3 arall.

Os nad ydych chi am y drafferth o orfod dewis pob carol fe allwch wrando arnynt un ar ôl y llall fan hyn.

Albwm Nadolig Dogfael ... y gorau yn y byd erioed 1


Tagiau Technorati: | | .