Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-08-19

Yr Eisteddfod - Dydd Sadwrn 2 (4)

Cwm-y-glo a Llanberis

Cwm-y-glo"Ai dyna fo?" oedd ymateb cyntaf RO wedi inni fynd trwy Cwm-y-glo. A'r ateb onest yr oedd yn rhaid imi ei roi i'r cwestiwn oedd, "Ie". Ni fyddai'n deg imi ddweud fod Cwm-y-glo wedi gwireddu ein disgwyliadau ac mae'n rhaid fod hynny am ein bod ni wedi creu o'r enw Cwm-y-glo a'i gysylltiad â Gwynedd Williams Books ryw dref o ddiwylliant a deallusrwydd. Wedi ymweld â'r lle dwi'n medru adrodd ei fod yn bentref cyffredin yn Arfon - nid yw'n fwy nag yn llai diwylliedig na deallusol nag unrhyw bentref arall yn yr ardal, ond does dim rhyw lawer i'w weld yno.

Bws, LlanberisO fewn dim roeddem ym mhentref Llanberis yn crwydro ac yn chwilio am rywle i gael cinio. Roedd ychydig o fywyd yn y pentref gyda ymwelwyr yn crwydro'r strydoedd fel ninnau yn chwilio am le i gael cinio. Ar ôl crwydro hyd at eglwys y plwyf a Siop Spar fe fethon ni â dod o hyd i le oedd yn gwneud bwyd a bu'n rhaid inni droi 'nôl fwy i ganol y pentref a chymryd cinio mewn ystafelloedd te yno.

Cinio 2005-08-06 mewn Roedd y rhan fwyaf o'r rhai oedd yn gweinyddu yn yr ystafelloedd te yn siarad Cymraeg ac fe gawsom wasanaeth cwbl Gymraeg. Ond roedd un o'r rhai oedd yn y gegin heb fod yn medru'r Gymraeg, ac felly roedd pawb yn siarad Saesneg gyda'i gilydd pan roedd honno o gwmpas. Mae'n rhyfedd pa mor wasaidd yr ydym ni bob amser i newid iaith. Dwi wedi bod mewn cyfarfod o ugain a mwy cyn hyn a phawb yn siarad Cymraeg ond un a'r siaradwyr Cymraeg yn teimlo taw siarad Saesneg oedd y peth 'iawn' i'w wneud - hunan-ormes o'r math gwaethaf, a finnau gyda'r mwyaf parod i wneud hynny. Dwi'n ofni fod y cadwynau yn y meddwl yn dal i fod yn dynn iawn. Gyda llaw roedd y byw yn edyrch yn fwy blasus nag yr oedd mewn gwirionedd!

Tagiau Technorati: , , , .