Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-08-30

Capel y Bedyddwyr, Cwmsymlog

Capel y Bedyddwyr, CwmsymlogDoes dim llawer o ddim y gellid ei alw'n bentref yng Nghwmsymlog, ond nid nepell o'r simne mae 'na dŷ braf yn dwyn yr enw Plas Wigwam, a meidir yn arwain at res o dai. Ymhlith yr adeiladau hynny mae 'na gapel bach. Capel y Bedyddwyr ydyw, ac er nad yw wedi cau nid oes gwasanaethau wedi'u cynnal yno ers amser bellach. Mae'r capel yn ein hatgoffa taw pobol oedd yn gweithio yn y mwyngloddfeydd yma ac nid peiriannau.

(Bues i'n arbrofi ychydig gyda'r camera wrth dynnu lluniau o'r capel ac felly mae gen i amrywiaeth o ddelweddau.)

Rhagor o luniau o Gapel y Bedyddwyr, Cwmsymlog.

Tagiau Technorati: .